organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA POLSKIE FORUM MIGRACYJNE - IZABELIN

 • KRS:0000272075
 • Nazwa: FUNDACJA POLSKIE FORUM MIGRACYJNE
 • Adres:05-080 IZABELIN, ORŁA BIAŁEGO 44 A
 • Miasto:IZABELIN
 • Gmina:IZABELIN
 • Powiat:WARSZAWSKI ZACHODNI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-04-28
 • Adres WWW:http://www.forummigracyjne.org
 • Konto bankowe:79105010251000002314827813
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE