organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA POKOLENIA - JANISZEWKO

 • KRS:0000125212
 • Nazwa: FUNDACJA POKOLENIA
 • Adres:83-130 PELPLIN, 31
 • Miasto:JANISZEWKO
 • Gmina:PELPLIN
 • Powiat:TCZEWSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-05-29
 • Adres WWW:http://www.fundacjapokolenia.pl
 • Konto bankowe:04834500060003611320000012
 • Zadania OPP:10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Znajdź OPP