organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI - DĘBNICA KASZUBSKA

 • KRS:0000250440
 • Nazwa: FUNDACJA PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI
 • Adres:76-248 DĘBNICA KASZUBSKA, ZJEDNOCZENIA 16A
 • Miasto:DĘBNICA KASZUBSKA
 • Gmina:DĘBNICA KASZUBSKA
 • Powiat:SŁUPSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-10-18
 • Adres WWW:http://www.pds.org.pl
 • Konto bankowe:98931500040050318120000010
 • Zadania OPP:6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - DĘBNICA KASZUBSKA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE