organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA ORION - ORŁOWO

 • KRS:0000199532
 • Nazwa: FUNDACJA ORION
 • Adres:87-100 TORUŃ, BANKOWA 14/16 / 19
 • Miasto:ORŁOWO
 • Gmina:INOWROCŁAW
 • Powiat:INOWROCŁAWSKI
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-26
 • Konto bankowe:95106000760000330000650980
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE