organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW KWK "JULIAN" W PIEKARACH ŚLĄSKICH - PIEKARY ŚLĄSKIE

 • KRS:0000050246
 • Nazwa: FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW KWK "JULIAN" W PIEKARACH ŚLĄSKICH
 • Adres:41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, GEN. JERZEGO ZIĘTKA 13
 • Miasto:PIEKARY ŚLĄSKIE
 • Gmina:M. PIEKARY ŚLĄSKIE
 • Powiat:M. PIEKARY ŚLĄSKIE
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-08-22
 • Adres WWW:http://fozp.pl
 • Konto bankowe:60102023680000270201643675
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PIEKARY ŚLĄSKIE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE