organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA OBUDŹ NADZIEJĘ - GDAŃSK

 • KRS:0000324403
 • Nazwa: FUNDACJA OBUDŹ NADZIEJĘ
 • Adres:80-758 GDAŃSK, SIENNICKA 4 / 2
 • Miasto:GDAŃSK
 • Gmina:M. GDAŃSK
 • Powiat:M. GDAŃSK
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-02-25
 • Adres WWW:http://www.obudznadzieje.pl
 • Konto bankowe:32109010980000000111503215
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GDAŃSK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE