organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA NAUKI POLSKIEJ IM. INŻ. WITOLDA ZGLENICKIEGO - RUMIA

 • KRS:0000177013
 • Nazwa: FUNDACJA NAUKI POLSKIEJ IM. INŻ. WITOLDA ZGLENICKIEGO
 • Adres:84-230 RUMIA, POZNAŃSKA 14 / 41
 • Miasto:RUMIA
 • Gmina:RUMIA
 • Powiat:WEJHEROWSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-06-03
 • Adres WWW:http://www.polskinobel.pl
 • Konto bankowe:91114011530000231085001001
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RUMIA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE