organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA NA RZECZ SPACYFIKOWANEJ PRZEZ HITLEROWCÓW WSI JAMY - JAMY

  • KRS:0000226954
  • Nazwa: FUNDACJA NA RZECZ SPACYFIKOWANEJ PRZEZ HITLEROWCÓW WSI JAMY
  • Adres:21-110 OSTRÓW LUBELSKI, 44
  • Miasto:JAMY
  • Gmina:OSTRÓW LUBELSKI
  • Powiat:LUBARTOWSKI
  • Województwo:LUBELSKIE
  • Data nadania cechy OPP:2005-01-21
  • Konto bankowe:70870710320400085320040001
  • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE