organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "LUDZIOM MORZA" - SZCZECIN

 • KRS:0000226719
 • Nazwa: FUNDACJA "LUDZIOM MORZA"
 • Adres:70-952 SZCZECIN, ENERGETYKÓW 3/4
 • Miasto:SZCZECIN
 • Gmina:M. SZCZECIN
 • Powiat:M. SZCZECIN
 • Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-19
 • Adres WWW:http://www.fundacjaludziommorza.pl
 • Konto bankowe:03105015591000002289312718
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SZCZECIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE