organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA KU MĄDROŚCI IM. DR ANNY DUX - SOKOŁÓW PODLASKI

 • KRS:0000156069
 • Nazwa: FUNDACJA KU MĄDROŚCI IM. DR ANNY DUX
 • Adres:08-300 SOKOŁÓW PODLASKI, KSIĘDZA BOSKO 1
 • Miasto:SOKOŁÓW PODLASKI
 • Gmina:SOKOŁÓW PODLASKI
 • Powiat:SOKOŁOWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-11-25
 • Adres WWW:http://www.fundacja.sdb.pl
 • Konto bankowe:82150016631216600627870000
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE