organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA KS. CZESŁAWA WALI WYPRZEDZIĆ SWÓJ CZAS - KAŁKÓW-GODÓW

 • KRS:0000267919
 • Nazwa: FUNDACJA KS. CZESŁAWA WALI WYPRZEDZIĆ SWÓJ CZAS
 • Adres:27-225 PAWŁÓW, 84A
 • Miasto:KAŁKÓW-GODÓW
 • Gmina:PAWŁÓW
 • Powiat:STARACHOWICKI
 • Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-04-14
 • Adres WWW:http://www.wyprzedzicswojczas.pl
 • Konto bankowe:88124050351111000055731669
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP