organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA IMIENIA KSIĘDZA INFUŁATA FRANCISZKA SUDOŁA - OLEŚNICA

 • KRS:0000229346
 • Nazwa: FUNDACJA IMIENIA KSIĘDZA INFUŁATA FRANCISZKA SUDOŁA
 • Adres:56-400 OLEŚNICA, RYNEK 48 / 2
 • Miasto:OLEŚNICA
 • Gmina:OLEŚNICA
 • Powiat:OLEŚNICKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-24
 • Adres WWW:http://www.fundacjasudola.org.pl
 • Konto bankowe:62958400082001001239980001
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OLEŚNICA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE