organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA IMIENIA KRZYWDÓW I BIEŃKÓW - NIESZAWA

 • KRS:0000273453
 • Nazwa: FUNDACJA IMIENIA KRZYWDÓW I BIEŃKÓW
 • Adres:87-730 NIESZAWA, ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA 1
 • Miasto:NIESZAWA
 • Gmina:NIESZAWA
 • Powiat:ALEKSANDROWSKI
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-02-08
 • Konto bankowe:63955000032008009189560001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE