organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO SZPITALA MURCKI W KATOWICACH - KATOWICE

 • KRS:0000100500
 • Nazwa: FUNDACJA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO SZPITALA MURCKI W KATOWICACH
 • Adres:40-750 KATOWICE-KOSTUCHNA, TADEUSZA BOYA ŻELEŃSKIEGO 95
 • Miasto:KATOWICE
 • Gmina:M. KATOWICE
 • Powiat:M. KATOWICE
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-11-25
 • Konto bankowe:92105012141000000700011950
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KATOWICE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE