organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA HOSPICYJNA - GDAŃSK

 • KRS:0000201002
 • Nazwa: FUNDACJA HOSPICYJNA
 • Adres:80-208 GDAŃSK, CHODOWIECKIEGO 10
 • Miasto:GDAŃSK
 • Gmina:M. GDAŃSK
 • Powiat:M. GDAŃSK
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-03-24
 • Adres WWW:http://www.hospicja.pl
 • Konto bankowe:72154010982001556247270001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GDAŃSK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE