organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚW.FRANCISZKA - KAMIŃSKO

 • KRS:0000018046
 • Nazwa: FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚW.FRANCISZKA
 • Adres:62-095 MUROWANA GOŚLIN, 6
 • Miasto:KAMIŃSKO
 • Gmina:MUROWANA GOŚLINA
 • Powiat:POZNAŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-03-16
 • Adres WWW:http://www.hospicjum.com.pl
 • Konto bankowe:80109013620000000036027161
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE