organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "ENERGETYKA NA RZECZ POLSKI POŁUDNIOWEJ" - JAWORZNO

 • KRS:0000132934
 • Nazwa: FUNDACJA "ENERGETYKA NA RZECZ POLSKI POŁUDNIOWEJ"
 • Adres:43-603 JAWORZNO, PROMIENNA 51
 • Miasto:JAWORZNO
 • Gmina:M. JAWORZNO
 • Powiat:M. JAWORZNO
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-09-24
 • Adres WWW:http://www.fundacja-energetyka.pl
 • Konto bankowe:34106000760000320000367917
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - JAWORZNO
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE