organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "EDUCARE" - MANASTERZ

 • KRS:0000158923
 • Nazwa: FUNDACJA "EDUCARE"
 • Adres:37-522 WIĄZOWNICA, 71
 • Miasto:MANASTERZ
 • Gmina:WIĄZOWNICA
 • Powiat:JAROSŁAWSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-03-18
 • Adres WWW:http://www.educare.com.pl
 • Konto bankowe:35124025711111001015640445
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE