organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA DR LEONARDA WOŹNICA - INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ - KATOWICE

 • KRS:0000310125
 • Nazwa: FUNDACJA DR LEONARDA WOŹNICA - INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
 • Adres:40-037 KATOWICE, LIGONIA 40 / 4
 • Miasto:KATOWICE
 • Gmina:M. KATOWICE
 • Powiat:M. KATOWICE
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-09-22
 • Konto bankowe:96109018250000000110130223
 • Zadania OPP:5) ochrona i promocja zdrowia
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KATOWICE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE