organizacje pożytku publicznego

"FUNDACJA DELPHINUS - NA RZECZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ I SPOŁECZNEJ" - ŻARNOWIEC

 • KRS:0000238217
 • Nazwa: "FUNDACJA DELPHINUS - NA RZECZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ I SPOŁECZNEJ"
 • Adres:42-439 ŻARNOWIEC, MIECHOWSKA 6
 • Miasto:ŻARNOWIEC
 • Gmina:ŻARNOWIEC
 • Powiat:ZAWIERCIAŃSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-11-09
 • Konto bankowe:02845000050010015247400002
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE