organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA CARITAS KATOWICE - KATOWICE

 • KRS:0000291119
 • Nazwa: FUNDACJA CARITAS KATOWICE
 • Adres:40-042 KATOWICE, KS.BPA CZESŁAWA DOMINA 1
 • Miasto:KATOWICE
 • Gmina:M. KATOWICE
 • Powiat:M. KATOWICE
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-02-13
 • Adres WWW:http://www.silesia.caritas.pl
 • Konto bankowe:38105012141000002326681000
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KATOWICE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE