organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "BREAD OF LIFE" - DŁUGA GOŚLINA

 • KRS:0000268931
 • Nazwa: FUNDACJA "BREAD OF LIFE"
 • Adres:62-095 MUROWANA GOŚLINA, 1
 • Miasto:DŁUGA GOŚLINA
 • Gmina:MUROWANA GOŚLINA
 • Powiat:POZNAŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-02-25
 • Adres WWW:http://www.breadoflife.pl
 • Konto bankowe:61194010763023509600000000
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - DŁUGA GOŚLINA
Znajdź OPP