organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "BORY DOLNOŚLĄSKIE" - IŁOWA

 • KRS:0000257335
 • Nazwa: FUNDACJA "BORY DOLNOŚLĄSKIE"
 • Adres:68-120 IŁOWA, ŻAGAŃSKA 80
 • Miasto:IŁOWA
 • Gmina:IŁOWA
 • Powiat:ŻAGAŃSKI
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-11-13
 • Adres WWW:http://www.borydolnoslaskie.org
 • Konto bankowe:57965800060006595320130001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - IŁOWA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE