organizacje pożytku publicznego

"FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWO DLA PACJENTÓW" - ŁÓD¬

 • KRS:0000268147
 • Nazwa: "FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWO DLA PACJENTÓW"
 • Adres:94-123 ŁÓD¬, OSZCZEPOWA 57
 • Miasto:ŁÓD¬
 • Gmina:M. ŁÓD¬
 • Powiat:M. ŁÓD¬
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-08-19
 • Adres WWW:http://www.patientsafety.org.pl
 • Konto bankowe:96109027050000000106157833
 • Zadania OPP:2) działalno¶ć charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, o¶wiata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granic±
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ŁÓD¬
więcej...
ZnajdĽ OPP
 
W TWOIM MIE¦CIE