organizacje pożytku publicznego

FROMBORSKI FUNDUSZ STYPENDIALNY - FROMBORK

 • KRS:0000167501
 • Nazwa: FROMBORSKI FUNDUSZ STYPENDIALNY
 • Adres:14-530 FROMBORK, KATEDRALNA 11
 • Miasto:FROMBORK
 • Gmina:FROMBORK
 • Powiat:BRANIEWSKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-05-22
 • Adres WWW:http://brak
 • Konto bankowe:56116022020000000039780078
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE