organizacje pożytku publicznego

FALENICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE - WARSZAWA-FALENICA

 • KRS:0000103919
 • Nazwa: FALENICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE
 • Adres:04-923 WARSZAWA, BARTOSZYCKA 45/47
 • Miasto:WARSZAWA-FALENICA
 • Gmina:WARSZAWA-WAWER
 • Powiat:WARSZAWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-30
 • Adres WWW:http://falenica-kultura.waw.pl
 • Konto bankowe:98106000760000320000944206
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Znajdź OPP