organizacje pożytku publicznego

DOMY WSPÓLNOTY CHLEB ŻYCIA - JANKOWICE

 • KRS:0000132424
 • Nazwa: DOMY WSPÓLNOTY CHLEB ŻYCIA
 • Adres:27-530 OŻARÓW, 38
 • Miasto:JANKOWICE
 • Gmina:OŻARÓW
 • Powiat:OPATOWSKI
 • Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-04-23
 • Adres WWW:http://chlebzycia.org.pl
 • Konto bankowe:14124027731111001012340775
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE