organizacje pożytku publicznego

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS - ŚCINAWKA DOLNA

 • KRS:0000276833
 • Nazwa: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
 • Adres:57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA, 21 B
 • Miasto:ŚCINAWKA DOLNA
 • Gmina:RADKÓW
 • Powiat:KŁODZKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-03-20
 • Konto bankowe:55109023270000000594000245
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE