organizacje pożytku publicznego

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA - ŚWIĘTOCHŁOWICE

  • KRS:0000315733
  • Nazwa: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
  • Adres:41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE, KS. BPA T.KUBINY 11
  • Miasto:ŚWIĘTOCHŁOWICE
  • Gmina:M. ŚWIĘTOCHŁOWICE
  • Powiat:M. ŚWIĘTOCHŁOWICE
  • Województwo:ŚLĄSKIE
  • Data nadania cechy OPP:2008-10-15
  • Konto bankowe:78105013731000001002030565
  • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ŚWIĘTOCHŁOWICE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE