organizacje pożytku publicznego

DOM NA SKALE - CZMONIEC

 • KRS:0000248232
 • Nazwa: DOM NA SKALE
 • Adres:62-035 KÓRNIK, 17
 • Miasto:CZMONIEC
 • Gmina:KÓRNIK
 • Powiat:POZNAŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-03-07
 • Adres WWW:http://www.dom.icnet.pl
 • Konto bankowe:36904800070000525220000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Znajdź OPP