organizacje pożytku publicznego

DOM DZIECKA PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ PROWINCJA WROCŁAWSKA W KLENICY - KLENICA

 • KRS:0000292926
 • Nazwa: DOM DZIECKA PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ PROWINCJA WROCŁAWSKA W KLENICY
 • Adres:66- 133 KLENICA, B. CHROBREGO 69
 • Miasto:KLENICA
 • Gmina:BOJADŁA
 • Powiat:ZIELONOGÓRSKI
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-11-15
 • Konto bankowe:63109015800000000058008216
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE