organizacje pożytku publicznego

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW - KARTA 99 - WROCŁAW

 • KRS:0000109940
 • Nazwa: DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW - KARTA 99
 • Adres:50-012 WROCŁAW, KOŚCIUSZKI 35B
 • Miasto:WROCŁAW
 • Gmina:M. WROCŁAW
 • Powiat:M. WROCŁAW
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-03-22
 • Konto bankowe:32124019941111000024992866
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WROCŁAW
 • Nazwa: "ALFA"
 • Adres: 50-252 WROCŁAW, ŚW. WINCENTEGO 9 / 11 Więcej
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE