organizacje pożytku publicznego

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ "ISKIERKA" - WĄSOSZ

 • KRS:0000316751
 • Nazwa: DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ "ISKIERKA"
 • Adres:56-210 WĄSOSZ, J. KORCZAKA 6
 • Miasto:WĄSOSZ
 • Gmina:WĄSOSZ
 • Powiat:GÓROWSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-10-29
 • Konto bankowe:63866300070008002052290001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  1a) zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE