organizacje pożytku publicznego

DĄBRÓWECKIE STOWARZYSZENIE ŚCIEŻKAMI NORWIDA - DĄBRÓWKA

 • KRS:0000146901
 • Nazwa: DĄBRÓWECKIE STOWARZYSZENIE ŚCIEŻKAMI NORWIDA
 • Adres:05-252 DĄBRÓWKA, T.KOŚCIUSZKI 14
 • Miasto:DĄBRÓWKA
 • Gmina:DĄBRÓWKA
 • Powiat:WOŁOMIŃSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-26
 • Konto bankowe:70893100030100842720050001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE