organizacje pożytku publicznego

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE - ZIELONA GÓRA

 • KRS:0000254079
 • Nazwa: CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE
 • Adres:65-342 ZIELONA GÓRA, LILII WENEDY 8
 • Miasto:ZIELONA GÓRA
 • Gmina:M. ZIELONA GÓRA
 • Powiat:M. ZIELONA GÓRA
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-08-04
 • Adres WWW:http://www.chse.pl
 • Konto bankowe:46109016360000000109179825
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZIELONA GÓRA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE