organizacje pożytku publicznego

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNOŚCI - CIECHANÓW

 • KRS:0000113907
 • Nazwa: CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNOŚCI
 • Adres:06-400 CIECHANÓW, SIENKIEWICZA 33A
 • Miasto:CIECHANÓW
 • Gmina:CIECHANÓW
 • Powiat:CIECHANOWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-10-23
 • Konto bankowe:64102015920000250200555458
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - CIECHANÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE