organizacje pożytku publicznego

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE "BEZPIECZNA PRZYSTAŃ" - KUŹNIA RACIBORSKA

 • KRS:0000003204
 • Nazwa: CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE "BEZPIECZNA PRZYSTAŃ"
 • Adres:47-420 KUŹNIA RACIBORSKA, POWSTAŃCÓW 15
 • Miasto:KUŹNIA RACIBORSKA
 • Gmina:KUŹNIA RACIBORSKA
 • Powiat:RACIBORSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2010-08-06
 • Adres WWW:http://www.chsj.pl
 • Konto bankowe:64105013281000000400035796
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KUŹNIA RACIBORSKA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE