organizacje pożytku publicznego

CARITAS POTRZEBUJĄCYM - BIAŁYSTOK

 • KRS:0000269579
 • Nazwa: CARITAS POTRZEBUJĄCYM
 • Adres:15-077 BIAŁYSTOK, WARSZAWSKA 32
 • Miasto:BIAŁYSTOK
 • Gmina:M. BIAŁYSTOK
 • Powiat:M. BIAŁYSTOK
 • Województwo:PODLASKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-12-12
 • Adres WWW:http://www.bialystok.caritas.pl
 • Konto bankowe:16102013320000110203170206
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BIAŁYSTOK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE