organizacje pożytku publicznego

BRODNICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE - BRODNICA

 • KRS:0000022916
 • Nazwa: BRODNICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE
 • Adres:87-300 BRODNICA, JAGIELLOŃSKA 8
 • Miasto:BRODNICA
 • Gmina:BRODNICA
 • Powiat:BRODNICKI
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-03-25
 • Konto bankowe:22948411500000771420000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BRODNICA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE