organizacje pożytku publicznego

BRACTWO CZARNEJ WODY - OSIE

 • KRS:0000003678
 • Nazwa: BRACTWO CZARNEJ WODY
 • Adres:86-150 OSIE, RYNEK 2
 • Miasto:OSIE
 • Gmina:OSIE
 • Powiat:ŚWIECKI
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-04-30
 • Adres WWW:http://www.bractwoczarnejwody.org.pl
 • Konto bankowe:49816900060010573420000010
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE