organizacje pożytku publicznego

BONIFRATERSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MARYSINIE - MARYSIN

 • KRS:0000249541
 • Nazwa: BONIFRATERSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MARYSINIE
 • Adres:63-820 PIASKI,
 • Miasto:MARYSIN
 • Gmina:PIASKI
 • Powiat:GOSTYŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-01-26
 • Konto bankowe:71213000042001025599870001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE