organizacje pożytku publicznego

BESKIDZKIE STOWARZYSZENIE PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ I TURYSTYKI BEST PROEKO - JELEŚNIA

 • KRS:0000123238
 • Nazwa: BESKIDZKIE STOWARZYSZENIE PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ I TURYSTYKI BEST PROEKO
 • Adres:34-340 JELEŚNIA, BABIOGÓRSKA 72
 • Miasto:JELEŚNIA
 • Gmina:JELEŚNIA
 • Powiat:ŻYWIECKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-04-16
 • Konto bankowe:63124011701111000024214434
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  21) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE