organizacje pożytku publicznego

BANK ŻYWNOŚCI WE WROCŁAWIU - WROCŁAW

 • KRS:0000178252
 • Nazwa: BANK ŻYWNOŚCI WE WROCŁAWIU
 • Adres:53-609 WROCŁAW, FABRYCZNA 12
 • Miasto:WROCŁAW
 • Gmina:M. WROCŁAW
 • Powiat:M. WROCŁAW
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-06-24
 • Adres WWW:http://wbz.free.ngo.pl
 • Konto bankowe:77137013010000170148559600
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WROCŁAW
 • Nazwa: "ALFA"
 • Adres: 50-252 WROCŁAW, ŚW. WINCENTEGO 9 / 11 Więcej
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE