Money.plPrawoAktualności

Zmiany w prawie

Wzajemna pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

2013-11-21  |  Wzajemna pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych...
Data wejścia w życie:  2013-11-21
Opis zmiany:

Dnia 21 listopada 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U.2013.1289).

Ustawa określa zasady: 

1) udzielania wzajemnej pomocy przez Rzeczpospolitą Polską i państwa członkowskie oraz państwa trzecie przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych; 

2) wykorzystywania informacji otrzymywanych w ramach udzielania wzajemnej pomocy także do celów innych niż dochodzenie podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. 

Na mocy nowej ustawy zostaną wprowadzone zmiany m.in. w:

1.      ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.),

2.      ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.),

3.      ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, 830 i 941),

4.      ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.),

5.      ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.).

Serwis jest redagowany przy współpracy:
Ostatnie zmiany w prawie
 • 2016-01-04
  Kurs dokształcający dla kierowców Dnia 4 stycznia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa...
  więcej
 • 2014-09-01
  Religia w publicznych szkołach i przedszkolach Dnia 1 września 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki...
  więcej
 • 2014-09-01
  Ocenianie, klasyfikowanie i promocja uczniów i słuchaczy Dnia 1 września 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i...
  więcej
 • 2014-08-31
  Prawo o ruchu drogowym Dnia 31 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2013.991).
  więcej
 • 2014-07-01
  Prawo o ruchu drogowym Dnia 1 lipca 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1...
  więcej
 • 2014-06-01
  Prokuratura, Prawo o ustroju sądów powszechnych, Sąd Najwyższy Dnia 1 czerwca 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.
  więcej
 • 2014-05-07
  Oddawcze skrzynki pocztowe Dnia 7 maja 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych. Rozporządzenie zostało wydane na...
  więcej
 • 2014-05-01
  Ustawa o cudzoziemcach Dnia 1 maja 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Traci moc ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, z...
  więcej
 • 2014-04-30
  Prawo o ruchu drogowym Dnia 30 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
  więcej
 • 2014-04-18
  Kodeks postępowania cywilnego Dnia 18 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
  więcej
Zmiany w prawie w listopadzie 2013:
2013-11-05
2013-11-20
2013-11-21
Czerwiec, 2024
Po Wt Sr Cz Pt So N
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930