Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualności

Zmiany w prawie

Egzaminy końcowe: Lekarski i Lekarsko-dentystyczny

2012-10-01  |  Egzaminy końcowe: Lekarski i Lekarsko-dentystyczny...
Data wejścia w życie:  2012-10-01
Opis zmiany:

Dnia 1 października 2012 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz.U.2012.903).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie  art. 14e ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95) i określa:

1) sposób i szczegółowy tryb zgłaszania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) oraz przeprowadzania LEK i LDEK, w tym okres, w którym powinny być wyznaczone ich terminy; 

2) wzory zaświadczeń, o których mowa w art. 14a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą"

3) zakres danych zamieszczonych we wniosku o przystąpienie do LEK albo LDEK; 

4) wykaz podstawowych dziedzin medycyny oraz zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych LEK i LDEK; 

5) tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b ust. 1 ustawy, i komisji, o której mowa w art. 14c ust. 2 ustawy; 

6) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 14b ust. 8 ustawy; 

7) szczegółowy tryb unieważniania LEK albo LDEK; 

8) szczegółowy sposób ustalania wyników LEK i LDEK; 

9) wzory świadectwa złożenia LEK i świadectwa złożenia LDEK; 

10) sposób przekazywania przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) wyników LEK i LDEK uprawnionym podmiotom; 

11) wysokość opłaty, o której mowa w art. 14c ust. 6 ustawy, oraz sposób jej uiszczania.

Serwis jest redagowany przy współpracy:
Ostatnie zmiany w prawie
 • 2016-01-04
  Kurs dokształcający dla kierowców Dnia 4 stycznia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa...
  więcej
 • 2014-09-01
  Religia w publicznych szkołach i przedszkolach Dnia 1 września 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki...
  więcej
 • 2014-09-01
  Ocenianie, klasyfikowanie i promocja uczniów i słuchaczy Dnia 1 września 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i...
  więcej
 • 2014-08-31
  Prawo o ruchu drogowym Dnia 31 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2013.991).
  więcej
 • 2014-07-01
  Prawo o ruchu drogowym Dnia 1 lipca 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1...
  więcej
 • 2014-06-01
  Prokuratura, Prawo o ustroju sądów powszechnych, Sąd Najwyższy Dnia 1 czerwca 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.
  więcej
 • 2014-05-07
  Oddawcze skrzynki pocztowe Dnia 7 maja 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych. Rozporządzenie zostało wydane na...
  więcej
 • 2014-05-01
  Ustawa o cudzoziemcach Dnia 1 maja 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Traci moc ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, z...
  więcej
 • 2014-04-30
  Prawo o ruchu drogowym Dnia 30 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
  więcej
 • 2014-04-18
  Kodeks postępowania cywilnego Dnia 18 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
  więcej
Zmiany w prawie w październiku 2012:
2012-10-01
2012-10-10
2012-10-17
2012-10-25
2012-10-02
2012-10-11
2012-10-19
2012-10-27
2012-10-03
2012-10-12
2012-10-23
2012-10-30
2012-10-05
2012-10-15
2012-10-24
2012-10-31
Grudzień, 2017
Po Wt Sr Cz Pt So N
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031