Na skróty

Prawo

Tematywzór odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej

wzór odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej

 • II SA/Ol 856/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-11-28

  wskazał, że przedmiotem jego skargi jest "decyzja Wojskowej Komisji Lekarskiej w O.", a więc orzeczenie organu I instancji, od którego przysługuje odwołanie. Orzeczenie to nie podlega zatem bezpośredniej
 • II SA/Bk 633/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-12-18

  , że jego dolegliwości zdrowotne zostały wyleczone, a swoją przyszłość chciałby związać ze służbami mundurowymi.Powiatowa Komisja Lekarska Nr [...] w H. orzeczeniem z dnia [...].05.2007 r. nr [...] umorzyła postępowanie
 • Aborcja w Polsce. Będzie nowelizacja prawa?

  nowelizacja prawa, by procedura ta nie była fasadowa. W wystąpieniu do ministra zdrowia Lipowicz napisała, że analiza akt sprzeciwów wobec opinii albo orzeczenia lekarza, wniesionych do Komisji Lekarskiej
 • Rząd za zmianami w systemie rentowym służb mundurowych

  , w składzie trzech lekarzy. Do jej zadań będzie należało m.in. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń rejonowych komisji. Natomiast rejonowa komisja lekarska będzie orzekała m.in. o zdolności kandydatów
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ma poślizg. Na razie ważnych zmian nie będzie

  przepisów. Do nadrobienia zaległości Komisja Europejska wzywała już w 2008 r. Projekt MSWiA trafił do Sejmu w lipcu 2011 r. Rząd określił go jako pilny, bowiem przed Trybunałem Sprawiedliwości UE toczyło
 • II SA/Op 262/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-01-26

  o niewykonywaniu zaskarżonego orzeczenia oparto o art. 152 tej ustawy.Wskazania do dalszego postępowania wynikają wprost z powyższych rozważań. Rozpatrując odwołanie Wojewódzka Komisja Lekarska powinna rozważyć
 • Urlopy funkcjonariuszy wywiadu

  urlop wypoczynkowy; 5) wzór orzeczenia komisji lekarskiej Agencji Wywiadu zawierającego wniosek w sprawie udzielenia funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu urlopu zdrowotnego.
 • Urlopy funkcjonariuszy wywiadu

  urlop wypoczynkowy; 5) wzór orzeczenia komisji lekarskiej Agencji Wywiadu zawierającego wniosek w sprawie udzielenia funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu urlopu zdrowotnego.
 • I OSK 197/07 - Wyrok NSA z 2008-03-03

  oraz o nr [...] dotyczącą skierowania J. K. na badania lekarskie nr [...] - na badania te winien zgłosić się w terminie 30 dni od dnia otrzymania skierowań.Od obu decyzji J. K. złożył jedno odwołanie, które
 • II GSK 159/09 - Wyrok NSA z 2009-10-21

  wydaje kierowcom tylko te wykresówki, które są zgodne z zatwierdzonym wzorem, właściwe dla użycia w urządzeniu rejestrującym zainstalowanym w pojeździe.W następstwie rozpoznania odwołania skarżącego
 • I OPS 2/08 - Uchwała NSA z 2008-04-21

  [...] Nr [...] stwierdził nieważność decyzji Komisji Odwoławczej do Spraw Wywłaszczenia przy Ministrze Spraw Wewnętrznych z dnia [...] września 1965 r. nr [...] i utrzymanego nią w mocy orzeczenia Prezydium
 • II FSK 962/05 - Wyrok NSA z 2006-10-13

  /OTK-A 2002 nr 4 poz. 46; dalej w skrócie: wyrok TK/.Rozpatrując odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji z dnia 16 września 2004 r., organ odwoławczy - utrzymując w mocy zaskarżoną decyzję
 • II FSK 429/06 - Wyrok NSA z 2007-03-27

  skarżącej Spółce należny podatek dochodowy od osób prawnych za 1998 r. na kwotę 123.658 zł, zaległość podatkową w kwocie 3.1 920 zł oraz należne odsetki za zwłokę.W wyniku odwołania wniesionego przez skarżącą
 • I SA/Sz 142/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-06-25

  . o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 ze zm.), art. 51 ust. 1 rozporządzenia Komisji
 • II GSK 63/06 - Wyrok NSA z 2006-06-08

  14 dni roboczych od dnia otrzymania tego pisma prawo odwołania się od tej decyzji.A. A. S. wniósł odwołanie do Prezesa ARiMR, w którym zarzucił Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Regionalnemu ARiMR
1| 2|