Na skróty

Prawo

Tematyprotokół przekazania samochodu wzór

protokół przekazania samochodu wzór

  • VI SA/Wa 1525/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-12

    na ewentualne nałożenie kary. Stąd precyzyjne uregulowanie w przedmiotowej ustawie zasad postępowania kontrolnego, posługiwanie się ustalonymi wzorami protokołów kontroli, decyzji, itp.Jak wyżej wskazano
  • VI SA/Wa 1900/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-23

    precyzyjne uregulowanie w przedmiotowej ustawie zasad postępowania kontrolnego, posługiwanie się ustalonymi wzorami protokołów kontroli, itp.W rozpatrywanej sprawie strona nie ustawała w wysiłkach
  • II GSK 989/08 - Wyrok NSA z 2009-06-02

    M. - Ś. kontrolę samochodu ciężarowego marki Mercedes Benz o numerze rejestracyjnym [...], stanowiącego własność M. N., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą M. N., zwanego dalej "skarżącym