Na skróty

Prawo

Tematycena 1m2 dla potrzeb obliczenia limitów

cena 1m2 dla potrzeb obliczenia limitów

 • Ministerstwo Finansów za podatkiem dochodowym dla rolników

  i stawką w wysokości 4 proc. Zgodnie z propozycjami MF w okresie przejściowym limity dochodów dla ustalenia sposobu obliczenia podatku byłyby inne. W 2015 r. byłoby to 200 tys. zł (obliczane na podstawie
 • Mieszkanie dla Młodych. Senatorowie chcą zmian w ustawie

  posiadające dwoje lub więcej dzieci mogłyby kupić mieszkanie lub dom z pomocą państwa o powierzchni odpowiednio: 85 m kw. i 110 m kw., czyli o 10 m kw. więcej niż przewiduje to MdM. Rulewski zaproponował
 • Podatek od darowizny. Można zapłacić nawet 20 procent

  do wartości 9 637 zł i nie myśleć o fiskusie. Ale uwaga! Limit ten jest ustalony na 5 lat, które należy liczyć od roku poprzedzającego ostatnią darowiznę. Oznacza, to że dla potrzeby obliczenia limitu, mama
 • II FSK 498/05 - Wyrok NSA z 2006-03-22

  zm./ podporządkowanie ulgi "na zakup działki" uldze na "budowę (...) stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego" oraz ustalone w art. 26 ust. 2 tej ustawy zasady obliczenia limitu tej ulgi
 • II FSK 1489/05 - Wyrok NSA z 2006-11-24

  lokali mieszkalnych przyjęta do obliczenia limitu wynika z pisma firmy "D." S. A., protokołu kontroli przeprowadzonej w tej firmie oraz załącznika do tego protokołu.W odniesieniu do podnoszonego w skardze
 • FSK 2015/04 - Wyrok NSA z 2005-07-26

  Iwony i Edwarda M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 kwietnia 2004 r. I SA/Ka 2999/02 w sprawie ze skargi Iwony M. i Edwarda M. na decyzję Izby Skarbowej w K. z dnia 15
 • I SA/Łd 1692/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-01-23

  jest wnioskowany przez skarżących sposób obliczenia przysługującego im w 2000 r. odliczenia od podatku, tzn. że do sumy wydatków niezbędnych do wykorzystania przysługującego im w 2000 r. limitu (109.917,73 zł
 • II FSK 788/05 - Wyrok NSA z 2005-09-30

  limit 10 procent dochodu.W skargach na powyższe decyzje podatnicy domagali się ich uchylenia, a także uchylenia decyzji organu pierwszej instancji, zarzucając organom podatkowym m.in. naruszenie
 • III SA 2434/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-30

  majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów /czysta wartość/, ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.SentencjaWojewódzki Sąd
 • III SA 2270/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-19

  marzec 1997r. w wysokości 15.972 zł, zaległość podatkową w tym podatku w wysokości 9.224 zł, odsetki za zwłokę obliczone na dzień wydania decyzji w kwocie 18.536,20 zł oraz ustalającą dodatkowe
 • II FSK 7/06 - Wyrok NSA z 2007-01-24

  sklepach Spółka stosowała ceny sprzedaży znacznie odbiegające od cen stosowanych przy sprzedaży tych samych towarów w komisach oraz sprzedaży udokumentowanej rachunkami uproszczonymi i fakturami. Cena ta
 • I SA/Gd 2051/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-02-25

  ". Komitent natomiast otrzymywał należność obliczoną jako różnicę wskazanej przez niego ceny fabrycznej, wartości prowizji oraz podatku VAT od usługi pośrednictwa.W prowadzonych urządzeniach księgowych spółki
 • II GSK 184/08 - Wyrok NSA z 2008-06-18

  (producentów buraków cukrowych) o przyznanie oddzielnej płatności z tego tytułu, już po uzyskaniu przez cukrownię dodatkowych limitów cukru w rozumieniu art. 8 Rozporządzenia Rady (WE) NR 318/2006 z dnia 20
 • I SA/Łd 292/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-09

  z dnia [...] D. i H. małżonkowie L. zakupili ze cenę 110.000 złotych nieruchomość przy ul. A 18 w Ł., o powierzchni 224 m2, na której znajdował się budynek mieszkalny szeregowy w stanie surowym. Od tej
 • FSK 1798/04 - Wyrok NSA z 2005-06-09

  i służyło zaspokojeniu ich wspólnych potrzeb mieszkaniowych.Należy przy tym podkreślić, że organy podatkowe nie kwestionowały w niniejszej sprawie, iż Mirosławowi M. przysługuje zwolnienie od podatku
1| 2| 3|