Na skróty

Money.plPrawoPorady prawnePoradyPrawo podatkowe

Ulga na dziecko pracujące za granicą

2008-02-21
Ulga na dziecko pracujące za granicą

Pytanie: Dziecko (19 lat) w pierwszej połowie 2007 r. pobierało naukę w szkole średniej, następnie zdało maturę i po wakacjach podjęło legalną pracę zarobkową za granicą w Wielkiej Brytanii. Tam osiągało dochód w wysokości około 1000 funtów miesięcznie. Czy rodzicom przysługuje ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wychowania dziecka? W jaki sposób dziecko ma się rozliczać z tytułu osiągniętych dochodów w Wielkiej Brytanii?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki,...

Źródło: e-prawnik
Najnowsze wiadomości
Przykładowe porady
  • Majątek osobisty małżonkaPytanie: Art. 33 pkt 7 k.r.o. stanowi, że do majątku osobistego każdego z małżonków należą wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z...
  • Karalność a licencja transportowaPytanie: W 2007 roku zostałem skazany z art 13 par 1 w zw. z art 280 par 1 k.k. na 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 3 lata. Pragnę się ubiegać o licencje na...
  • Sp. z o.o. - opłaty przed rejestracją w KRS i USPytanie: Dnia 25 listopada podpisaliśmy akt notarialny założycielski Sp. z o.o. Nie rejestrowaliśmy w US Sp. z o. o. w organizacji. Dzisiaj wysłaliśmy komplet dokumentów do KRS w celu rejestracji...
  • Ryczałt - handel motocyklami i skuteramiPytanie: Jaka stawka ryczałtu obowiązuje działalność gospodarczą polegającą na sprowadzaniu z Niemiec motocykli i skuterów od osób fizycznych i firm w celu sprzedaży w Polsce. Od jakiej kwoty oblicza...
  • Ugoda sądowa a możliwość wszczęcia egzekucjiPytanie: Jestem wierzycielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie wypłaciła w wymaganym terminie należnych mi pieniędzy. Czy uznanie wierzytelności przez dłużnika (na przykład w...
Przydatne linki