Na skróty

Money.plPrawoPorady prawnePoradyPrawo cywilne

Zasada "prawo nie działa wstecz"

2005-07-14
Zasada "prawo nie działa wstecz"

Pytanie: Lex retro non agit to oczywista zasada wywodząca się z prawa rzymskiego. Jak należy interpretować art. 3 kodeksu cywilnego?

Odpowiedź: Przytoczony w pytaniu artykuł 3 kodeksu cywilnego stanowi: "Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu". Zasada nieretroakcji...

Źródło: e-prawnik
Najnowsze wiadomości
Przykładowe porady
  • Umowa użyczenia a wynajemPytanie: Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Naszym organem założycielskim jest Urząd Miasta. Organizator, na podstawie umowy użyczenia, przekazał nam w użyczenie, na cele kulturalne obiekt,...
  • Sprzedaż mieszkania własnościowego a podatekPytanie: Dn. 4.10.2005 r. aktem notarialnym nabyłem tytuł własności do kupionego małego mieszkania po dokonanym 2 lata wcześniej rozwodzie. Wcześniej zapisałem się u dewelopera na mieszkanie pod które...
  • Ugoda sądowa a możliwość wszczęcia egzekucjiPytanie: Jestem wierzycielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie wypłaciła w wymaganym terminie należnych mi pieniędzy. Czy uznanie wierzytelności przez dłużnika (na przykład w...
  • Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniuPytanie: Kilkanaście lat temu dokonałem darowizny mieszkania. Obecna wartość tej darowizny to ok. 350 tys. zł. Na skutek różnych okoliczności życiowych, w tym choroby, znajduję się w niedostatku. Mam...
  • Zaniechanie orzekania o winie małżonkówPytanie: Podczas pierwszej sprawy rozwodowej z mojego powództwa o rozwiązanie małżeństwa z nieorzekaniem o winie mąż niespodziewanie wystąpił o orzeczenie rozwodu z mojej winy. Sąd w tej sytuacji...
Przydatne linki